Varför Mindfulness i förskola/skola?

Genom att träna mindfulness i skolan kan du, dina kollegor och eleverna att må bättre, hantera stress, sova bättre, bli mer balanserade, utveckla sig själva och fungera bra såväl i skolan som på fritiden. 
 
Träning i Mindfulness ökar förmågan att fokusera och att hantera den tidspress och de höga krav som ofta ställs i skolan. Man blir lugn och stabil även vid svåra påfrestningar. Uppmärksamheten, koncentrationsförmågan och förmågan att lyssna ökar. Likaså lär man sig att vara öppen för andra åsikter än sina egna.
 
Mindfulness leder också till ökad självmedvetenhet. Hur väl man känner sig själv avgör hur man bemöter människor och hanterar situationer. Med god självkännedom blir man mer konsekvent och rak, vilket är en stor fördel i all kommunikation på arbetsplatsen. Det ger också eleverna ett verktyg med mer självinsikt och möjlighet till en ökad trygghet. Att inte svara på all yttre påverkan utan göra medvetna val.
  
På arbetsplatsen kan du använda metoden för att skapa gemensam värdegrund vilket leder till mindre konflikter och ökad förståelse för olikheter som i sin tur kan leda till minskad mobbing och förstörelse.
 

Mindfulnessföreläsning för
åk 7 och åk 9 - Järfälla kommun - november 2017