Mindfulness för företag - det är hälsosamt att investera i personalens hälsa

Den psykiska ohälsan och långtidssjukskrivningarna ökar och kostnaderna för arbetsgivaren når nya rekårdnivåer. Den 31:a mars 2016 trädde en ny föreskrift i kraft som innebär att arbetsgivaren är ansvarig för att åtgärda psykisk ohälsa bland de anställda (AFS 2015:4).

Söker du metoder för att hantera detta?

Tänk att få skapa hållbara förutsättningar och satsa på en kostnadseffektiv och långsiktig förändring. Något som gör skillnad. 
Det kommer ca 400 nya forskningsartiklar / år rörande resultat av mindfulnessträning.

För att förstå vad mindfulness är och vad det kan ge är det bästa att få prova själv. Ett sätt att göra det är att delta vid en föreläsning som innehåller både praktisk träning och teorier (ca 1,5 timme). Föresläsningen berör stress, sömn, vad som händer i hjärnan vid mindfulnessträning, forskning mm. 

I samarbete med Mindfulnesscenter AB erbjuder vi företag Mindfulness vid stress - ett koncept som är utvecklat och framtaget av läkaren Ola Schenström. 

Intresserad? Läs mer om vad vi kan göra för ditt företag i bifogad fil.

INSPIRATIONSFÖRELÄSNING

Vi är hos Mentor och föreläser - juni 2018

EVENT  - MINDFUL YOGA

Vi erbjuder förutom mindfulnesskurser för företag vid stress även mindful yoga och meditationer på Er arbetsplats. Lugn, inkännande yoga som passar alla. Yogan innehåller stretchande rörleser i samklang med andetaget.